top of page
melkweg_edited.jpg

Het stond in de sterren geschreven...

De mensheid bestudeert al duizenden jaren sterren en planeten en ze blijven ons fascineren. Hemel en Aarde zijn constant in beweging en beïnvloeden ons dagelijks leven via een bepaalde resonantie met onze psyche en ons lichaam. Ze functioneren als een spiegel: "zo boven zo beneden". Daarnaast zijn ze een onuitputtelijke bron van inspiratie en wijsheid uitgedrukt in een symbolische taal. Daardoor kunnen boodschappen worden begrepen. Wie zich eraan waagt om deze rijke taal te ontcijferen zal aangenaam verrast zijn !

Astrologie

Alle vormen van astrologie - medische astrologie, vedische astrologie, traditionele astrologie, evolutieve astrologie, enz. - hebben hetzelfde doel: de mens helpen zicht te krijgen in zijn bestaan, zichzelf beter te leren kennen, hem inspireren bij het nemen van beslissingen om niet steeds opnieuw dezelfde fouten te maken... Kortom, het is een zeer dankbaar instrument om ons te oriënteren op ons pad.

Karma & zielsgerichte astrologie

Deze discipline gaat nog een stap verder: er wordt nl. rekening gehouden met het reïncarnatieproces waardoor je huidig leven een onderdeel wordt van een veel langer pad. Door een breder kader te creëren kan je een verbinding maken tussen oorzaak en gevolg. Zo kunnen de moeilijkheden en de talenten die je nu hebt, hun oorsprong hebben in een ander leven. Dit gegeven speelt een belangrijke rol in onze bewustwording. Het helpt om levenslessen beter te begrijpen, te verwerken en te aanvaarden. Bovendien kan je er actief mee aan de slag om je toekomst beter te sturen. 

bottom of page