49126875_537047683475557_605536316386233

Karma & zielsgerichte

Astrologie

Heb je het moeilijk om de juiste partner te vinden? Of een job die bij je past? Kamp je met hardnekkige gezondheidsproblemen? Heb je een moeilijke relatie met je kinderen of je ouders? Wat zou je ervan denken moest er een verband zijn met vorige levens? 

Bij karma & zielsgerichte astrologie staat het reïncarnatieproces centraal: een ziel reist door de tijd en reïncarneert in een ander lichaam, gezin, land, cultuur... Zij neemt daarbij telkens een deel van haar bagage mee. Wanneer je bewust bent van dit proces, dan is karma & zielsgerichte astrologie een zeer efficiënte tool om gebeurtenissen, ontmoetingen, ziekten maar ook talenten beter te begrijpen.  

Van harte welkom !

Handtekening2.png