Dood ladder.jpg

De dood, een beleving

Dinsdag 1/11 bij Juniper in Langdorp

Heb je ooit al willen weten hoe een ziel indaalt in een foetus? Of hoe een ziel haar fysieke dood beleeft? En wist je dat de ziel zich klaar maakt voor haar in- of uittreden op Aarde 1 jaar op voorhand?In deze workshop bekijken we hoe de ziel haar overgang naar de geboorte en de dood beleeft. Thema's zoals wiegendood, zelfmoord, abortus, moord, ongeval, etc... komen uitgebreid aan bod.

downloaden.jpg

De Nieuwe Aarde

Zaterdag 22/10 bij Juniper in Langdorp

De Maya’s voorspelden het einde van een tijdperk in 2012. Alice Bailey spreekt over “transmutatie van de mensheid”. Maar wat is er nu eigenlijk gaande met onze planeet? Samen blikken we even terug op een duister verleden om de transitieperiode waarin we nu zitten beter te begrijpen. Wat heeft Atlantis hiermee te maken en hoe mogen we naar de toekomst kijken? Het uitgebreid programma van deze interactieve lezing zou hierover klaarheid moeten brengen. Neem gerust een kijkje.

karma_edited.jpg

Karma & reïncarnatie

Binnenkort nieuwe data

Hoe werkt het? Hoe bouw ik karma op? Wat zijn mijn karma's? Stopt karma ooit? En wat met karmische relaties? In deze workshop gaan we dit fenomeen beter proberen te doorgronden aan de hand van de 7 natuurwetten die aan de basis liggen van het reïncarnatieproces en het karma. Indien gewenst, bestaat de mogelijkheid om je eigen karma's te ontdekken.

Yin_yang.svg.png

Tweelingzielen

Vrijdag 18/11 bij Juniper in Langdorp

De laatste jaren is er al veel geschreven over Tweelingzielen. Hoe komt dat? Is het een modefenomeen of is daar een grondige reden voor? Omdat dit onderwerp regelmatig aangekaart wordt tijdens consultaties, heb ik mijn esoterische kennis van Tibetaanse Leermeester Djwal Khul en praktijkervaring met Karma & Zielsgerichte Astrologie gebundeld in deze workshop om de vraag tegemoet te komen. Neem gerust een kijkje op het programma als je het begrip "Tweelingzielen" verder wil verdiepen. 

Workshops op verplaatsing

Vanaf 8 personen is het mogelijk om een workshop te geven op een door jou gekozen locatie. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer info op christine@essenceciel.be